Afbeelding

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig VROM) zijn er een 2-tal complexe webformulieren gemaakt. Deze formulieren zijn voorzien van uitgebreide invoercontrole en een hypermodern upload mechanisme. Alles is gedaan om het invullen zo foutloos mogelijk te laten verlopen.

.